Osnivanje GmbH u Nemačkoj

Nemačko društvo sa ograničenom odgovornošću

(GmbH- Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

GmbH može imati jednog ili više osnivača i jednog ili više direktora.

Mi Vas podržavamo pri pribavljanju neophodne papirologije za osnivanje GmbH, vodimo komunikaciju sa notarom radi usklađivanja termina, ugovora i osnivačkog akta.

Paralelno pripremamo otvaranje vašeg poslovnog bankovnog računa. Ako Vam je neophodna poslovna adresa, a sami niste vlasnik ili suvlasnik nekretnine, morate imati overenu izjavu vlasnika nekretnine koja će se koristiti kao poslovna adresa.

Ukoliko nemate navedene mogućnosti ili želite da osnivanje firme u Nemačkoj uradimo za vas u potpunosti, HMC Konsalting nudi i uslugu Virtuelne kancelarije u Nemačkoj.

Kompletna podrška u otvaranju firme za nas znači da Vam nudimo virtuelnu kancelariju gde svoju novu firmu možete registrovati na našoj poslovnoj adresi u Nemačkoj.

Procedura osnivanja GmbH u Nemačkoj

Priprema nacrta:

 • Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
 • Osnivačkog ugovora
 • Odluke o imenovanju direktora
 • Ugovor o radu za direktora
 • Usaglašavanje istih sa notarom
 • Priprema dokumentacije za otvaranje poslovnog bankovnog računa
 • Usaglašavanje termina sa klijentom, notarom i bankom u jednom danu.
 • Uplata osnivačkog kapitala.
 • (Neophodno je prisustvo osnivača i direktora buduće GmbH)
 • Vođenje, prisustvo i po potrebi prevođenje procedure na srpski jezik.
 • Slanje potpisanih ugovora i odluka nadležnom sud radi registracije (procedura u sudu traje 3-4 nedelje i tek nakon dodele registarskog broja preduzeće može početi sa radom)
 • Prijava preduzeća u lokalnoj opštini.
 • Prijava u Industrijsko-privrednoj Komori (IHK)
 • Prijava u zanatskoj komori (u zavisnosti od delatnosti)

Troškovi osnivanja GmbH u Nemačkoj:

 • Notar (cena zavisi od broja osnivača i direktora)
 • Sud (cena po cenovniku suda)
 • Osnivački kapital (polovina mora biti uplaćena pri osnivanju)
 • Doprinosi za IHK i zanatsku komoru određuju i uplaćuju se nakon osnivanja (zavise od delatnosti i broja zaposlenih)
 • Usluga agencije za osnivanje firme: Na upit