Poslovno savetovanje

HMC platforma je osmišljena je da omogući savetovanje i pomoć kompanijama, posrednicima i državnim organima u izbegavanju ili smanjivanju rizika, poboljšanju učinka i stvaranju vrednosti.

Bilo da Vam je želja postizanje rasta ili diverzifikacija kroz akvizicije i spajanja, oslobađanje od imovine/sredstava sa slabim učinkom kroz smanjenje obima ili restrukturiranje, bilo da želite da prodate čitavu kompaniju ili ste u potrebi za obezbeđivanjem dodatnog kapitala, HMC platforma poseduje kompletan paket savetodavnih rešenja u cilju osiguranja stvaranja, očuvanja i poboljšanja vrednosti za naše članove.

Naš tim eksperata je sastavljen od multidisciplinarnih profesionalaca sa preko 25 godina iskustva u poslu sa velikim i malim, složenim i jednostavnim transakcijama u svim aspektima spajanja kompanija, akvizicija, prodaje aktive, kupovine kompanije ili njenih akcija od strane njenih ili drugih menadžera i pribavljanja kapitala. HMC Platforma analizira:

–          Analize poslovanja firmi (BU, BS, Konsolidovane Finansije, Tokovi Gotovine, Bruto Bilansi)

–          Projekcije tokova gotovine

–          Izrada biznis planova i Due Diligence

–          Investiciono savetovanje potencijalnih investitora

–          Analiza rizika poslovanja kompanija

–          Uvezivanje i posredovanje u pregovorima sa bankarskim sektorom i sektorom osiguranja

–          Edukacija kadrova u domenu finansijske analize i analize rizika

–          Stručne konsultacije u cilju pobošljanja efikasnosti i profitabilnosti kompanije

–          Budžetiranje kao osnova uspešnog poslovanja kompanije

–          Analiza tržišta i konkurencije komanije

–          Procena vrednosti kompanija

–          Savetovanje u domenu factoring usluga