Pristupnica za firme

Naši članovi pravna lica:

1. Pomoć oko pripremne dokumentacije za detašmane.
2. Spajanje sa inostranim partnerima.
3. Edukacije za njihove zaposlene po povlašćenim cenama.
4. Organizaciju okruglih stolova.

Način uplate
Naknada koju članovi pravna lica (firme), plaćaju na ime redovne godišnje pretplate koja važi godinu dana od dana izvršene uplate i iznosi 55.000 dinara.

POPUNITE PRISTUPNICU ZA VAŠU FIRMU I POBOLJŠAJTE SVOJE POSLOVANJE